Dagsorden og materialer

Revideret dagsorden 18. august 2020

Du kan downloade dagsorden som pdf her.

Se og download dagens præsentation her!

01: Valg af dirigenter

Hovedbestyrelsen indstiller Helena Gade og Dennis Sørensen.

02: Valg af 2 stemmetællere

Hovedbestyrelsen indstiller til, at stemmetællerne vælges blandt de tilstedeværende.

03: Hovedbestyrelsens beretning

Beretning på dansk tegnsprog her.

04: Reviderede årsrapporter til godkendelse

Årsrapporterne 2018 og 2019 behandles på Landsmødet. Årsrapport 2017 er behandlet på repræsentantskabsmødet 2018. Du kan læse årsrapporten fra 2017 på DDL’s hjemmeside her.

05: Arbejdsprogram til godkendelse

 • Forslag til arbejdsprogram fra hovedbestyrelsen her
 • (Du kan se forslaget på dansk tegnsprog her)
 • Kommentarer til arbejdsprogram fra Horsens Døveforening (HD) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her
 • Kommentarer til arbejdsprogram fra Esbjerg Døveforening (EDF) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her
 • Døve børn med CI (HD) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her

06: Behandling af forslag

(Indkomne forslag til vedtægtsændringer udgår og behandles særskilt på et ekstraordinært landsmøde)

Øvrige forslag

 • Intranetadgang (EDF) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her
 • Foreningsnetværk (FD, FTSF, ÅDF, EDF og HD) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her
 • Fordeling af varelotteripenge (EDF, FD og FTSF) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her
 • Foreningskonsulent (FD, FTSF, ÅDF og EDF) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her
 • Kontingentstyring (EDF, FTSF og Tegnbølgen) her
 • Hovedbestyrelsens kommentarer til forslaget her

07: Fastsættelse af kontingent

(De dele af kontingentforslagene, som omhandler direkte medlemsskab udgår som følge af udskydelsen af vedtagelse af vedtægtsændringer. Øvrige dele af forslagene behandles som fremlagt nedenfor.)

 • Kontingentforslag fra hovedbestyrelsen her
 • (Se forslaget på dansk tegnsprog her)
 • Kontingentforslag fra Horsens Døveforening her
 • Kontingentforslag fra Tegnbølgen her
 • Kontingentforslag Fyns Døveforening og Århus Døveforening her
 • Kontingentforslag for seniorægtepar fra EDF, ÅDF og FTSF her
 • Kontingentforslag om familierabat fra EDF her
 • Kontingentforslag om sekundær forening fra Horsens Døveforening her
 • Hovedbestyrelsens samlede kommentarer til kontingentforslagene her

08: Valg af landsformand

Kandidatliste offentliggøres to uger inden landsmødet.

09: Valg af otte hovedbestyrelsesmedlemmer

Kandidatliste offentliggøres to uger inden landsmødet.

10: Valg af 1. og 2. suppleant

Kandidatliste offentliggøres to uger inden landsmødet.

11: Valg af tre medlemmer til valgkomitéen

12: Valg af statsautoriserede revisor

Hovedbestyrelsen indstiller til, at Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges. Læs og download forslaget som pdf.

13: Evt.